malyofirmie

 

FHUP ATOS jest młodą i prężna firmą działającą w obszarze przetwórstwa tworzyw sztucznych i opakowań wielokrotnego użytku.

Pozyskujemy opakowania i odpady z terenu całego kraju. Posiadamy własną bazę transportową oraz magazynową. Działania nasze zmierzają do zagospodarowania możliwie największej ilości odpadów z tworzyw sztucznych. Dzięki naszym działaniom odpady nie trafiają na składowiska a więc przyczyniamy się do wydłużenia ich żywotności i ochrony naszego środowiska naturalnego.

Firma nasza prowadzi działalność w zakresie zbierania, transportu i odzysku odpadów na podstawie Decyzji wydanej przez Starostę Dębickiego nr. WRL.6233.19.2012 z dnia 9 maja 2012 roku

Zapraszamy małe oraz duże firmy, jak i osoby prywatne do współpracy posiadające i mogące dostarczać odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych do przetwarzania.